Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Matematyki i Informatyki

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych na realizację projektu flagowego, w ramach programu ID.UJ ”Central European Mathematical Research LAB” na Wydziale Matematyki i Informatyki 

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
  • wykazują predyspozycje do pracy badawczej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

Jest preferowane aby kandydat miał doświadczenie w układach dynamicznych i teorii ergodycznej (układach gładkich, topologicznych lub symbolicznych). Oczekuje się ze kandydat dołączy do grupy układów dynamicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim i będzie jej aktywnym członkiem. Oczekuje się również ze kandydat będzie ubiegał się o finansowanie zewnętrzne oferowane dla naukowców pracujących w Polsce.

Tytuł Programu /Projektu

“Central European Mathematical Research LAB”

Opis Programu /Projektu:

W projekcie zajmujemy się badaniami nad szeroko pojętymi układami dynamicznymi i teorią ergodyczną. Główne kierunki badań w projekcie to własności ergodyczne układów gładkich, dynamika topologiczna i symboliczna, abstrakcyjna teoria ergodyczna oraz związki z innymi dziedzinami (geometria, teoria liczb).

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Termin składania dokumentów: 20.03.2023
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki, prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek
Data wytworzenia: 17.02.2023
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
THE RESULTS OF SELECTION
Data publikacji: 17.02.2023
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 17.07.2023