Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w ramach realizacji projektu „Mapping Media for Future Democracies” w Instytucie  Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Wymagane kwalifikacje:

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
 • wykazują predyspozycje do pracy badawczej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • doświadczenie w pracy w instytucjach medialnych, f act-checkingowych lub analitycznych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego;
 • podstawowa znajomość metod analizy systemów medialnych i polityki medialnej w środowisku międzynarodowym;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole międzynarodowym i organizacja pracy;
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Tytuł Programu /Projektu

„ Mapping Media for Future Democracies” (nr PSP: Z/HEU/00021)

Opis Programu /Projektu

Celem projektu jest przeanalizowanie i zmapowanie funkcji mediów (zarówno tradycyjnych jak i nowych), wspierających udział obywateli w demokracji partycypacyjnej w 10 krajach Unii Europejskiej

Zakres obowiązków /Opis zadań:

 • udział we wszystkich pracach międzynarodowego zespołu Projektu,
 • przygotowanie dokumentacji i narzędzi badawczych,
 • prowadzenie badań (wywiadów, ankiet, analizy danych zastanych i raportów dot. systemów medialnych),
 • wykonanie analiz i opracowanie wyników badań,
 • udział w przygotowaniu raportów i publikacji,
 • udział w seminariach, konferencjach, szkoleniach i zaplanowanych spotkań w ramach Projektu także w formie online,
 • prowadzenie blogu medialnego omawiającego postępy w badaniach.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Termin składania dokumentów: 16.03.2023
Wytworzył: Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Dr hab. Ewa Bogacz -Wojtanowska
Data wytworzenia: 02.03.2023
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 02.03.2023
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2023