Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w ramach realizacji projektu NCN SONATA 16 pt. „Jak frustracja potrzeb podstawowych i potrzeb wyższego rzędu wpływa na ekstremizm i radykalizację vs jedność i prospołeczność” w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym

 

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • biorą czynny udział w życiu naukowym.

 

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie psychologii lub nauk pokrewnych, uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie,
 • doświadczenie w prowadzeniu eksperymentów online,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań korelacyjnych online,
 • doświadczenie w metodach analizy danych statystycznych (np. ANOVA, analiza wielowymiarowa, analiza regresji itp.),
 • doświadczenie w analizie danych lingwistycznych i treściowych,
 • doświadczenie w zakresie teorii i praktyk eksploracji danych i uczenia maszynowego - preferowane, ale nie wymagane,
 • doświadczenie w symulacji społecznej poprzez modelowanie oparte na agentach - preferowane nie wymagane,
 • znajomość języka kodowania Python i R do zaawansowanego przetwarzania i analizy danych,
 • biegłość w programowaniu ankiet w serwisie Qualtrics,
 • autor lub współautor publikacji recenzowanych
 • autor lub współautor prezentacji na konferencjach międzynarodowych,
 • wykazane zainteresowanie badaniem gwałtownego ekstremizmu, terroryzmu i postaw politycznych (np. poprzez recenzowane publikacje lub prezentacje konferencyjne),
 • wykazana umiejętność koordynowania projektów badawczych (np. poprzez bycie PI w przyznanych grantach badawczych),
 • wykazana umiejętność pracy w kontekście międzynarodowym (np. poprzez doświadczenia badawcze za granicą lub współpracę z międzynarodowymi naukowcami),
 • biegła znajomość języka angielskiego

 

Zakres obowiązków /Opis zadań:

 • projektowanie badań
 • projektowanie materiałów do badań (korelacyjnych i eksperymentalnych)
 • programowanie badań na Qualtrics
 • prowadzenie i koordynacja badań online i w terenie
 • prowadzenie badań eksperymentalnych online i w laboratorium
 • prowadzenie analiz statystycznych
 • interpretacja i opracowanie wyników
 • przygotowanie publikacji i prezentacji konferencyjnych
 • prezentacja wyników na konferencjach naukowych
 • udział w spotkaniach zespołu badawczego
 • cotygodniowe raportowanie do PI projektu

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Termin składania dokumentów: 23.03.2023
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filozoficznego dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ
Data wytworzenia: 09.03.2023
Plik do pobrania
Downoad file
Wynik konkursu
THE RESULTS OF SELECTION
Data publikacji: 09.03.2023
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 06.06.2023