Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Nauk o Środowisku na Wydziale Biologii

Rektor Uniwersytetu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w ramach projektu pt. „Uncovering the mechanisms of action of an antiviral bacterium” finansowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych w Instytucie Nauk o Środowisku na Wydziale Biologii

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
 • wykazują predyspozycje do pracy badawczej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • biorą czynny udział w życiu naukowych,
 • doświadczenie w pracy w projektach badawczych potwierdzone współautorstwem w czasopismach naukowych,
 • udokumentowane doświadczenie w pracy w laboratorium molekularnym (izolacja DNA, PCR, qPCR, western blot),
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • biegła znajomość języka polskiego,
 • umiejętność samodzielnego planowania eksperymentów, ich przeprowadzania oraz dokumentacji,
 • pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej,
 • umiejętność pracy w zespole i nadzorowaniu studentów/doktorantów,
 • udokumentowane zainteresowania badawcze i dorobek naukowy zgodny z tematyką,
 • doświadczenie w pracy z owadami i/lub hodowlami komórkowymi,
 • dobra znajomość statystyki.

Opis Projektu:

Poszukiwany jest kandydat na stanowisko asystenta w grupie badawczej Molekularnych Mechanizmów Symbiozy w Instytucie Nauk o Środowisku UJ. Zatrudniona osoba dołączy do nowo tworzonego zespołu, którego celem będzie odkrycie molekularnych mechanizmów interakcji pomiędzy wewnątrzkomórkową bakterią Wolbachia i owadami. Projekt będzie realizowany przy użyciu technik biologii molekularnej, sekwencjonowania nowej generacji (NGS) i mikroskopii konfokalnej.

Projekt jest finansowany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC).

Zakres obowiązków:

 • organizacja nowo powstałego laboratorium,
 • utrzymaniu hodowli eksperymentalnych owadów, komórek owadzich i mikroorganizmów,
 • wdrażanie protokołów laboratoryjnych, planowanie i realizacja eksperymentów mających na celu odkrycie molekularnych mechanizmów symbiozy,
 • pomoc doktorantom.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Biologii
Termin składania dokumentów: 24.03.2023
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Biologii dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ
Data wytworzenia: 10.03.2023
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
Results of the competition
Data publikacji: 10.03.2023
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 14.04.2023