Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.1 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.2).

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych, w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków Uniwersytetu Jagiellońskiego, w zakresie farmakologii doświadczalnej, w ramach realizacji projektu WAVE-UNISONO pt. „Specyficzne patomechanizmy dysfunkcji śródbłonka w sepsie związane ze starzeniem się: badanie mechanizmów i terapia doświadczalna”, nr oferty 2022-239

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadają co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk chemicznych, biologicznych, medycznych, farmaceutycznych lub pokrewnych;
 2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 3. biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania:

 1. wiedza i doświadczenie w interdyscyplinarnych badaniach farmakologicznych.
 2. udokumentowane doświadczenie w pracy ze zwierzętami.
 3. wiedza i doświadczenie w projektowaniu, przygotowywaniu i prowadzeniu eksperymentów oraz u zwierząt doświadczalnych in vitro
 4. doświadczenie w pracy in vivo z wykorzystaniem zwierzęcych model doświadczalnych;
 5. preferowana wiedza i doświadczenie w zakresie metod analitycznych (LC/MS)
 6. czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach naukowych zagranicznych i krajowych;
 7. dorobek naukowy w postaci publikacji, szkoleń, udziału w projektach badawczych;
 8. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 9. doświadczenie i zamiłowanie do pracy naukowej.

Do zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 1. udział w realizacji projektu Weave „Specyficzne patomechanizmy dysfunkcji śródbłonka w sepsie związane ze starzeniem się: badanie mechanizmów i terapia doświadczalna”: finansowany przez Narodowe Centrum Nauki;
 2. projektowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie eksperymentów w ramach projektu: ocena funkcji śródbłonka i zmian przepuszczalności, ocena zmian starzenia, pomiary mikroskopem fluorescencyjnym, analizy molekularne i biochemiczne; przygotowanie próbek; barwienia histologiczne, immunohistochemiczne i immunofluorescencyjne;
 3. integracja danych, analiza statystyczna oraz analiza i opis wyników badań;
 4. projektowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie eksperymentów, pomoc w eksperymentach in vivo/ex vivo na małych zwierzętach laboratoryjnych (szczury, myszy);
 5. przygotowywanie raportów okresowych;
 6. przygotowywanie publikacji naukowych, prezentujących wyniki badań;
 7. aktywny udział w konferencjach międzynarodowych;
 8. aktywna współpraca ze wszystkimi zespołami JCET;
 9. dbanie o powierzony sprzęt laboratoryjny.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków Uniwersytetu Jagiellońskiego
Termin składania dokumentów: 28.11.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrektor Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Stefan Chłopicki
Data wytworzenia: 14.11.2022
Plik do pobrania
Data publikacji: 2022-11-14 13:12:13
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Ilość wyświetleń: 130