Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.1).

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w laboratorium „Core Facility” z zakresu krystalizacji białek w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej stopień doktora;
  • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
  • biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

  • Doświadczenie w prowadzeniu pomiarów synchrotronowych (przynajmniej 3 różne źródła synchrotronowe);
  • Współautorstwo przynajmniej 25 struktur krystalicznych zdeponowanych w Protein Data Bank;
  • Współautorstwo przynajmniej 20 artykułów naukowych z zakresu biologii strukturalnej;
  • Doświadczenie z zakresu metod krystalografii makromolekuł tj. krystalizacja z wykorzystaniem infrastruktury wysokoprzepustowej, zbieranie danych dyfrakcyjnych, znajomość oprogramowania z pakietów CCP4 i Phenix;
  • Doświadczenie w co najmniej jednej komplementarnej do krystalografii metodzie biologii strukturalnej (np. cryoEM).

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 05.03.2023
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. UJ Dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechnologii dr Danuta Earnshaw Mossakowska, prof. UJ
Data wytworzenia: 03.02.2023
Plik do pobrania
Download file
Data publikacji: 2023-02-03 09:06:19
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Ilość wyświetleń: 327