Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Filologii Romańskiej w Zakładzie Filologii Francuskiej na Wydziale Filologicznym UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Filologii Romańskiej w Zakładzie Filologii Francuskiej na Wydziale Filologicznym UJ 

w dyscyplinie językoznawstwo

 

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 170 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają stopnień doktora;

2) posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej przez okres co najmniej pięciu lat.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Filologiczny
Termin składania dokumentów: 24.02.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filologicznego
Data wytworzenia: 24.01.2022
Plik do pobrania
Dowload file
Wynik konkursu
RESULT OF THE COMPETITION
Data publikacji: 24.01.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 22.12.2022