Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Orientalistyki na Wydziale Filologicznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Orientalistyki na Wydziale Filologicznym w zakresie japonistyki

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 4 pkt. 1)  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 172 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2) posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej przez okres co najmniej pięciu lat. 


 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów II stopnia w zakresie japonistyki, preferowany profil filologiczny (literaturoznawstwo, językoznawstwo, dydaktyka języka japońskiego); mile widziane dodatkowe inne wykształcenie. Znajomość języka japońskiego na poziomie odpowiadającym poziomowi N1 Japanese Language Proficiency Test; dodatkowym atutem będzie dłuższy pobyt w Japonii (preferowany pobyt o charakterze akademickim). Co najmniej pięcioletnie doświadczenie w nauczaniu języka japońskiego jako obcego. Dobra znajomość języka polskiego. Duża aktywność organizacyjna (zwłaszcza o charakterze naukowym lub kulturalnym). Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne z zakresu Praktycznej nauki języka japońskiego i Nauki pisma japońskiego (na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym; ogółem w wymiarze 360 godzin rocznie). 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Wykładowca
Jednostka: Wydział Filologiczny
Termin składania dokumentów: 22.05.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Władysław Witalisz, prof. UJ
Data wytworzenia: 22.04.2022
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 22.04.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 26.09.2022