Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Filologii Włoskiej w Instytucie Filologii Romańskiej na Wydziale Filologicznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Filologii Włoskiej w Instytucie Filologii Romańskiej na Wydziale Filologicznym w zakresie literaturoznawstwa

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust.  2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 173 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny w zakresie danej dyscypliny naukowej; 

2) wykazują przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej; 

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Wydział Filologiczny
Termin składania dokumentów: 26.05.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Władysław Witalisz, prof. UJ
Data wytworzenia: 26.04.2022
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 26.04.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 26.09.2022