Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji w zakresie postępowania karnego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, art. 116 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 173 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

- posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra (w zakresie postępowania karnego) lub równorzędny, 

- posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej w zakresie postępowania karnego oraz międzynarodowego i europejskiego prawa karnego. 

Dodatkowe oczekiwania: 

- doświadczenie praktyczne w stosowaniu prawa karnego procesowego, w szczególności ukończona lub trwająca aplikacja, 

- doświadczenie i dorobek w zakresie współpracy międzynarodowej i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, 

- umiejętność prowadzenia zajęć zdalnych ze studentami. 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Termin składania dokumentów: 23.06.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
Data wytworzenia: 24.05.2022
Plik do pobrania
Data publikacji: 24.05.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka