Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Pracowni Podstaw Opieki Położniczej Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Pracowni Podstaw Opieki Położniczej Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) oraz w § 173 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym - niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra położnictwa;
  • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego);

- dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

  • prawo wykonywania zawodu położnej;
  • ukończone szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego lub w trakcie specjalizacji z tej dziedziny pielęgniarstwa;
  • ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego;
  • udokumentowane co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku położnej;
  • doświadczenie w pracy dydaktycznej w prowadzeniu zajęć o charakterze praktycznym lub praktyk zawodowych;
  • mile widziane posiadanie certyfikatów ukończenia kursów specjalistycznych lub kursów doskonalących w zakresie laktacji;
  • znajomość języka angielskiego.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Pracownia Podstaw Opieki Położniczej Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Termin składania dokumentów: 08.07.2022
Wytworzył: Katarzyna Mysior
informacja o konkursie
informacja o przetwarzaniu danych osobowych
informacja o wyniku konkursu
Data publikacji: 08.06.2022
Osoba publikująca: Katarzyna Mysior
Data ostatniej modyfikacji: 03.10.2022