Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ CM

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz w § 171 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym – niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra – ukończony kierunek wychowanie fizyczne,
  • doświadczenie w pracy dydaktycznej przez okres co najmniej siedmiu lat,

– dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

  • posiadanie specjalizacji trenerskiej piłki nożnej i futsalu,
  • czynne zaangażowanie w wydarzenia sportowe (organizacja, uczestnictwo),
  • dobra znajomość języka angielskiego,
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego,
  • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego).

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: starszy wykładowca
Jednostka: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
Termin składania dokumentów: 11.07.2022
Wytworzył: Katarzyna Mysior
informacja o konkursie
informacja o przetwarzaniu danych osobowych
informacja o wyniku konkursu
Data publikacji: 10.06.2022
Osoba publikująca: Katarzyna Mysior
Data ostatniej modyfikacji: 01.08.2022