Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko lektora w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Centrum Językowym CM

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko lektora w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Centrum Językowym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz w § 173 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym – niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra w zakresie języka angielskiego;
  • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego)

dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

  • ukończone szkolenie z zakresu oceniania biegłości językowej zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ),
  • udokumentowany czynny udział w konferencjach i warsztatach,
  • udokumentowane minimum roczne doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego specjalistycznego.

Szczegóły ogłoszenia, informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: lektor
Jednostka: Centrum Językowe CM
Termin składania dokumentów: 01.08.2022
Wytworzył: Karolina Małysa
Data wytworzenia: 01.07.2022
Szczegóły ogłoszenia
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o wyniku konkursu
Data publikacji: 01.07.2022
Osoba publikująca: Karolina Małysa
Data ostatniej modyfikacji: 30.09.2022