Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zmianami) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym – niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w specjalności: terapia pedagogiczna; 
  • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego)

- dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

  • posiadanie tytułu zawodowego licencjata uzyskanego na kierunku Ratownictwo medyczne;
  • doświadczenie zawodowe w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Zespołach Ratownictwa Medycznego, w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym;
  • gotowość podjęcia badań naukowych prowadzących do powstania rozprawy doktorskiej;
  • znajomość języka angielskiego
  • bardzo dobra znajomość języka polskiego, w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem;
  • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opiekuna naukowego).

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Zakład Ratownictwa Medycznego UJ CM
Termin składania dokumentów: 18.09.2022
Wytworzył: Katarzyna Mysior
informacja o konkursie
informacja o przetwarzaniu danych osobowych
informacja o wyniku konkursu
Data publikacji: 18.08.2022
Osoba publikująca: Katarzyna Mysior
Data ostatniej modyfikacji: 04.11.2022