Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zmianami) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym – niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra na zdrowie publiczne;
 • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego)

- dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

 • posiadanie tytułu zawodowego licencjata uzyskanego na kierunku ratownictwo medyczne;
 • posiadanie specjalizacji z zakresu pielęgniarstwa ratunkowego;
 • ukończone kursy w zakresie taktyczno-ewakuacyjnego ratownictwa medycznego z elementami zaawansowanych zabiegów ratujących życie;
 • ukończone kursy w zakresie zespołu urazowego;
 • ukończone kursy w zakresie aspektów transfuzjologicznych leczenia skaz krwotocznych;
 • ukończone kursy w zakresie EPLS, EKG, ITLS, ALS, USG
 • ukończone kursy w zakresie bezpieczeństwa w podawaniu leków przez pielęgniarkę, ratownika medycznego i położną;
 • ukończone kursy w zakresie zabiegów ratujących życie w pediatrii;
 • ukończone kursy w zakresie farmakoterapia;
 • ukończone kursy w zakresie zdarzeń masowych;
 • ukończone kursy w zakresie NZK i sytuacje szczególne;
 • ukończone kursy w zakresie udarów;
 • ukończone kursy w zakresie zaawansowane zabiegi ratunkowe u poszkodowanych w hipotermii;
 • ukończone kursy w zakresie Emergency Severity Index Provider;
 • ukończone kursy w zakresie airway, breathing control;
 • doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej w zakresie ratownictwa medycznego;
 • gotowość podjęcia badań naukowych prowadzących do powstania rozprawy doktorskiej;
 • znajomość języka angielskiego
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego, w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem;
 • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opiekuna naukowego).

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Zakład Ratownictwa Medycznego UJ CM
Termin składania dokumentów: 18.09.2022
Wytworzył: Katarzyna Mysior
informacja o konkursie
informacja o przetwarzaniu danych osobowych
informacja o wyniku konkursu
Data publikacji: 18.08.2022
Osoba publikująca: Katarzyna Mysior
Data ostatniej modyfikacji: 04.11.2022