Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.2).

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Historii Literatury i Kultury Amerykańskiej w Instytucie Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Historii Literatury i Kultury Amerykańskiej w Instytucie Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym w zakresie literaturoznawstwa

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust.  2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 173 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny w zakresie danej dyscypliny naukowej; 
2) wykazują przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej; 

 

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

Ukończone z wyróżnieniem studia magisterskie z filologii angielskiej oraz zaawansowana praca doktorska w zakresie historii literatury amerykańskiej. Prowadzenie zajęć z PNJA, stylistyki języka angielskiego, Business English, literatury i kultury amerykańskiej oraz brytyjskiej. Wysokie oceny ankiet studenckich. Pozytywna ocena hospitacji zajęć.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Wydział Filologiczny
Termin składania dokumentów: 22.05.2022
Wytworzył: Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Władysław Witalisz, prof. UJ
Data wytworzenia: 22.04.2022
Plik do pobrania
Data publikacji: 2022-04-22 08:00:25
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Ilość wyświetleń: 354