Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta pracy - stypendium dla doktoranta w projekcie naukowym na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Tytuł projektu:

Wyleczymy Neutropenię (FIXNET): wykorzystanie identyfikacji zaburzeń funkcji proteaz granulocytów obojętnochłonnych jako nowych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych.

Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Oczekiwania wobec kandydatów:

1. doświadczenie w pracy na hodowlach komórkowych, w tym:

a. izolacji i hodowli komórek pierwotnych,

b. umiejętność analizy funkcji biologicznych komórek,

c. doświadczenie w zakresie badań na modelach infekcyjnych in vitro;

2. znajomość podstawowych technik molekularnych (m.in. real-time PCR), biochemicznych (SDS-PAGE, immunoprecypitacja, Western Blot, ELISA etc.);

3. umiejętność pracy w grupie, ale także samodzielne wykonywanie badań potwierdzone opiniami poprzednich pracodawców.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: doktorant stypendysta
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 04.10.2020
Data wytworzenia: 07.09.2020
Data publikacji: 07.09.2020
Osoba publikująca: Rafał Kiszka