Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko stypendysty (doktorant) w projekcie naukowym na Wydziale Chemii

Nazwa stanowiska: stypendysta (doktorant) do realizacji zadań z projektu OPUS pt. "Wpływ nieorganicznego mikrośrodowiska komórkowego na deregulację NO-zależnych procesów sygnalizacji komórkowej w schorzeniach wieku podeszłego. Od mechanizmów reakcji w układach modelowych do wskazania nowych celów terapeutycznych".

Wymagania:

Do konkursu mogą przystąpić doktoranci Wydziałów chemicznych lub przyrodniczych lub będące uczestnikami Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (lub innej Szkoły Doktorskiej o obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • predyspozycje do prowadzenia naukowych badań eksperymentalnych,
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • silna motywacja do pracy naukowej, kreatywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,
  • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca prowadzenie zajęć ze studentami,
  • umiejętność zaplanowania i prowadzenia badań kinetycznych z wykorzystaniem technik spektroskopowych i chromatograficznych, prowadzenie syntez związków kompleksowych.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: doktorant stypendysta
Jednostka: Wydział Chemii
Termin składania dokumentów: 26.10.2020
Data wytworzenia: 21.09.2020
Data publikacji: 22.09.2020
Osoba publikująca: Rafał Kiszka