Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs o stypendium naukowe dla studenta w projekcie naukowym na Wydziale Chemii

Wymagania podstawowe:

  • W myśl zasad konkursu, stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie w roku akademickim 2020/21 jest studentem studiów II stopnia na kierunku chemia (preferowane), jak również ochrona środowiska, nauki materiałowe, fizyka.

Wymagania profilowe:

  • ukończone kursy podstawowe w zakresie chemii nieorganicznej, chemii fizycznej;
  • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 (zaliczony kurs akademicki), umożliwiająca posługiwanie się literaturą naukową.

Wymagania dodatkowe:

  • podstawowa znajomość i umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego umożliwiająca przygotowywanie dokumentów tekstowo-graficznych (tekst naukowy prezentacja ustna, poster): Microsoft Word, M. Power Point, M. Excell jak również Origin, CorelDraw i inne;
  • zaradność, motywacja do pracy naukowej, duże zaangażowanie w wykonywaną pracę badawczą, minimalny czas pracy 10 godz./tyg.;
  • gotowość do ciągłego doskonalenia i rozszerzania posiadanych umiejętności.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: student stypendysta
Jednostka: Wydział Chemii
Termin składania dokumentów: 30.09.2020
Data wytworzenia: 24.09.2020
Data publikacji: 24.09.2020
Osoba publikująca: Rafał Kiszka