Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński w ramach udziału w projekcie Wykluczenie i nierówność w późnym życiu zawodowym: dowody dla innowacji w zakresie polityki mającej na celu włączających, przedłużających pracę i zrównoważonych warunków pracy w Szwecji i Europie poszukuje badaczki/badacza // Jagiellonian University thanks to the participation in The Project: Exclusion and Inequality in Late Working Life: Evidence for Policy Innovation Towards Inclusive Extended Work and Sustainable Working Conditions in Sweden and Europe is looking for a Researcher

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w ramach udziału w projekcie: Exclusion and Inequality in Late Working Life: Evidence for Policy Innovation Towards Inclusive Extended Work and Sustainable Working Conditions in Sweden and Europe (EIWO) (Wykluczenie i nierówność w późnym życiu zawodowym: dowody dla innowacji w zakresie polityki mającej na celu włączających, przedłużających pracę i zrównoważonych warunków pracy w Szwecji i Europie) finansowanego przez The Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare (FORTE) poszukuje badaczki/badacza (doktoranta/doktorantki, osoby z doktoratem) na czas określony marzec-grudzień 2021 r. (10 miesięcy).

Profil badacza/badaczki:

  • Bardzo dobra praca magisterska lub stopień naukowy (doktorat) w zakresie nauk społecznych, preferowane w obszarze badań starszych pracowników, nierówności społecznych, polityk publicznych dot. tematyki projektu;
  • bardzo dobra znajomość metod badań jakościowych, preferowane doświadczenie w stosowaniu badań jakościowych, w tym programów do analizy tego typu danych (np. MAXQDA);
  • bardzo dobre umiejętności organizacyjne, komunikatywność, elastyczność działania jak i bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego (badania - wywiady w ramach projektu będą prowadzone w jęz. polskim).

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Jagiellonian University thanks to the participation in The Project: Exclusion and Inequality in Late Working Life: Evidence for Policy Innovation Towards Inclusive Extended Work and Sustainable Working Conditions in Sweden and Europe (EIWO) funded by the Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare (FORTE) is looking for a Researcher (PhD Student/ PostDoc Fellow) for the limited period from March 2021 – December 2021 (10 months).

Skills profile:

  • a very good Master’s or doctor’s degree in the social sciences, preferably acquired in the fields of older workers, social in-equality, welfare states
  • very good knowledge of qualitative methods, preferably with experience of use the MAXQDA
  • very good organizational and communicative skills, flexibility as well as very good (spoken and written) English (besides of Polish due to the need of doing research in this language).

Please see attached document.

Stanowisko: badaczka/badacz
Jednostka: Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ
Termin składania dokumentów: 30.01.2021
Data wytworzenia: 19.01.2021
Data publikacji: 20.01.2021
Osoba publikująca: Rafał Kiszka