Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko starszego technika w Pracowni Krystalografii Małopolskiego Centrum Biotechnologii

Konkurs na stanowisko starszego technika w Pracowni Krystalografii Małopolskiego Centrum Biotechnologii, w ramach realizacji projektu „Novel approaches for diabetes management by combination of inhibttion of DYRK1A kinase and stem cells application” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Polskie Powroty.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące wymogi kwalifikacyjne:

 • posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską potwierdzoną opinią opiekuna naukowego lub rozprawę doktorską potwierdzoną wysoką oceną.

Ponadto starszy technik powinien mieć co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy w zakresie biologii komórki i posiadać zdolności do:

 • utrzymanie hodowli komórkowej (linie komórkowe, komórki pierwotne, dojrzałe i indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste, iPSC);
 • podstawowych technik DNA i RNA, w tym izolacji próbek i PCR;
 • izolacji/oczyszczania białek rekombinowanych do eksperymentów Western blot i immunoprecypitacji;
 • transfekcji i transdukcji retrowirusowej/lentiwirusowej komórek;
 • przygotowanie próbek do cytometrii przepływowej i immunocytochemii;
 • przygotowanie odczynników i mediów stosowanych w eksperymentach.

Starszy technik badawczy powinien również:

 • mieć zdolność adaptacji do zmiany protokołów eksperymentalnych na potrzeby projektu;
 • prowadzić szczegółową ewidencję prac laboratoryjnych, wyników i analiz danych (w notatniku laboratoryjnym i elektronicznie);
 • utrzymywać inwentaryzację i podstawowych dostaw dla laboratorium;
 • dzielić się obowiązkami w zakresie obsługi i konserwacji standardowego sprzętu laboratoryjnego;
 • wykonywać rutynowe testy i ustalać priorytety;
 • posiadać umiejętność przekazywania wiedzy nowym członkom projektu;
 • być na bieżąco z najnowszą literaturą metodyczno-naukową;
 • umieć rozwiązywać problemy, oferować zarówno wkład intelektualny, jak i techniczny;
 • prezentować silną etykę pracy.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załączniku.

Opublikowano informację o wyniku konkursu.

Stanowisko: starszy technik
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 22.07.2019
Data wytworzenia: 04.07.2019
Data publikacji: 04.07.2019
Osoba publikująca: Łukasz Wspaniały
Data ostatniej modyfikacji: 14.08.2019

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.1 14.08.2019 12:03 Łukasz Wspaniały aktualnie przeglądana
1.0 04.07.2019 12:07 Rafał Kiszka