Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko naukowo-techniczne w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko pracownika z grupy pracowników naukowo-technicznych w ramach projektu: Trójwymiarowa orientacja makromolekuł przy użyciu obrazowania w podczerwieni oraz jej znaczenie w mikrootoczeniu raka. Projekt jest realizowany w ramach programu SONATA finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Dziedzina: Biofizyka/Chemia/Obrazowanie biomedyczne/Metody obliczeniowe

Celem projektu jest wykorzystanie obrazowania w podczerwieni zależnego od polaryzacji w celu tworzenia i ulepszenia modeli histopatologicznych z dodatkiem orientacji makromolekularnej 3D obliczonej na podstawie rygorystycznych modeli matematycznych. Informacje te można następnie wykorzystać do scharakteryzowania mikrośrodowiska nowotworów trzustki i piersi - dwóch rodzajów raka, na które silnie wpływa otaczająca je macierz pozakomórkowa (ECM). Planem jest wykorzystanie metody obrazowania w podczerwieni, ponieważ przestrzenna organizacja ECM odgrywa ważną rolę w takich układach. Dotychczas żadne badania w IR nie było w stanie poradzić sobie z skalą zmian, jakie mogą wystąpić w ECM otaczającym te nowotwory, a projekt ten ma na celu wypełnienie tej luki. W związku z tym projekt dostarczy nowych informacji na temat orientacji 3D wszystkich składników tkanek w kontekście raka piersi i trzustki w skali dziesiątek pacjentów. Proponowane jest unikalne podejście, wykorzystujące nowe modele teoretyczne na niespotykaną dotąd skalę.

Kierownik projektu: dr Tomasz P. Wróbel

Oczekiwania wobec kandydatów:

  • tytuł magistra w dziedzinie nauk przyrodniczych lub technicznych,
  • odpowiedzialność, umiejętność samodzielnej pracy oraz wysoka motywacja,
  • umiejętność dobrej organizacji czasu pracy oraz umiejętność prowadzenia dokumentacji eksperymentalnej,
  • preferowane doświadczenie w technikach mikroskopowych,
  • mile widziane doświadczenie w analizie danych i programowaniu w środowisku Matlab,
  • znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie).

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: naukowo-techniczne
Jednostka: Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS
Termin składania dokumentów: 11.09.2020
Data wytworzenia: 27.08.2020
Data publikacji: 27.08.2020
Osoba publikująca: Łukasz Wspaniały