Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko techniczne samodzielnego biologa w Laboratorium Wirusologii (ViroGenetics - BSL3 Laboratory of Virology) w Małopolskim Centrum Biotechnologii // Competition for the post of technician, independent biologist in the faculty staff group in the ViroGenetics - BSL3 Laboratory of Virology group at the Malopolska Centre of Biotechnology

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko techniczne samodzielnego biologa w Laboratorium Wirusologii (ViroGenetics - BSL3 Laboratory of Virology) w Małopolskim Centrum Biotechnologii (Projekt CARE, Horyzont 2020).

Wymagania:

  • ukończone studia magisterskie na kierunku biologia molekularna lub na kierunkach pokrewnych: biologia, biotechnologia, mikrobiologia;
  • doświadczenie w zakresie pracy z materiałem zakaźnym klasy 2 bezpieczeństwa biologicznego;
  • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2+, umożliwiająca posługiwanie się literaturą naukową;
  • znajomość i umiejętność obsługi podstawowego oprogramowania komputerowego;
  • udokumentowane publikacjami naukowymi doświadczenie w zakresie wirusologii molekularnej.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Rector of the Jagiellonian University announces competition for the post of technician, independent biologist in the faculty staff group in the ViroGenetics - BSL3 Laboratory of Virology group at the Malopolska Centre of Biotechnology (CARE Project, Horizon 2020).

Requirements:

  • Master’s degree in the field of molecular biology or similar, e.g., biology, biotechnology, microbiology;
  • Experience in working with infectious material (at least Biosafety Level 2);
  • English: at least B2+; enabling efficiently reading and understanding scientific publications;
  • Computer skills;
  • Experience in the field of molecular virology evidenced by scientific publications.

Please see attached document.

Stanowisko: samodzielny biolog
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 20.11.2020
Data wytworzenia: 19.10.2020
Data publikacji: 19.10.2020
Osoba publikująca: Rafał Kiszka