Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

w Projekcie badawczym nr POIG.01.01.02-00-069/09 pt.: „Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym" wykonywanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.1.2. w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET)

wymiar etatu: 1

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy z hodowlami komórkowymi in vitro, w tym w izolacji i hodowli komórek pierwotnych, udokumentowane współautorstwem w co najmniej jednej publikacji oryginalnej z listy filadelfijskiej.
 • doświadczenie w prowadzeniu hodowli trójwymiarowych (hodowle sferoidów i organotypowe)
 • doświadczenie w stosowaniu podstawowych technik cytometrii przepływowej
 • doświadczenie w przygotowywaniu preparatów histologicznych (mrożeniowych i parafinowych) oraz barwieniach immunohistochemicznych.
 • doświadczenie w technikach ilościowej analizy ekspresji genów.

Zakres obowiązków:

 • hodowla komórek śródbłonkowych pierwotnych i unieśmiertelnionych.
 • izolacja i hodowla mysich i ludzkich komórek pierwotnych, w tym fibroblastów i komórek śródbłonkowych.
 • analiza potencjału angiogennego komórek in vitro i in vivo.
 • wieloczynnikowa analiza cytometryczna (fenotypowanie komórek ludzkich i mysich z hodowli in vitro oraz z krwi obwodowej i szpiku kostnego)
 • sortowanie komórek (sorter MoFlo i separator AutoMacs) do analiz molekularnych
 • barwienia immunohistochemiczne narządów
 • wykrywanie komórek regulujących angiogenezę - analizy real-time PCR, western blot, ELISA i Luminex.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Termin składania dokumentów: 31.05.2012
Data wytworzenia: 19.04.2012
Data publikacji: 20.04.2012
Osoba publikująca: Joanna Szwed