Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta pracy na stanowisko badacza w grupie pracowników projektowych w Pracowni Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem w Zakładzie Socjologii Medycyny Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej na Wydziale Lekarskim

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko badacza w grupie pracowników projektowych w Pracowni Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem w Zakładzie Socjologii Medycyny Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej na Wydziale Lekarskim

Zespół Pracowni Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem pod kierunkiem prof. dr hab. med. Katarzyny Szczerbińskiej aktualnie prowadzi badania epidemiologiczne i RCT dotyczące osób starszych i przewlekle chorych w ramach szeroko zakrojonej współpracy międzynarodowej m.in. finansowanej z programu HORIZON Europe.

Oferujemy atrakcyjną pracę we współpracy z międzynarodową grupą badaczy z renomowanych ośrodków europejskich i Kanady oraz możliwość rozwoju naukowego w ramach projektu badawczego „Wdrażanie i ocena interwencji polegającej na nawigacji osób starszych z chorobą nowotworową oraz ich opiekunów: międzynarodowe badanie RCT” (ang. Implementation and evaluation of a Navigation Intervention for People with Cancer in Old Age and their Family Caregivers: an international pragmatic randomized controlled trial; EU NAVIGATE). Celem projektu jest opracowanie nowego modelu opieki nad osobami starszymi z chorobą nowotworową i przeprowadzenie badania oceny jego efektywności. Opis projektu znajduje się poniżej i na stronie https://pbss.cm-uj.krakow.pl/badania-i-projekty/projekt-eu-navigate/

Poszukujemy osoby do realizacji, w ramach projektu badawczego, następujących zadań obejmujących m.in.:

 • wykonanie przeglądu literatury w celu przygotowania mapy opieki onkologicznej w krajach Europy oraz w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych,
 • przygotowanie wniosku do komisji bioetycznej oraz innych dokumentów koniecznych do przeprowadzenia badań,
 • udział w opracowaniu procedury badawczej oraz narzędzi badawczych (tj. kwestionariuszy, scenariuszy wywiadów itd.)
 • przygotowanie materiałów edukacyjnych i szkoleń dla personelu medycznego biorącego udział w projekcie,
 • zadania związane z prowadzeniem interwencji, w tym pilotaż interwencji; przygotowanie, prowadzenie i monitorowanie przebiegu interwencji tj. realizacji zadań przez personel medyczny,
 • przygotowanie baz danych w programie Excel,
 • udział w prowadzeniu analiz uzyskanych danych oraz opracowaniu wyników,
 • wykonanie prac związanych z upowszechnianiem wyników, tj. organizacja sesji w ramach konferencji, przygotowanie prezentacji, przygotowanie materiałów prasowych lub informacyjnych w języku polskim i angielskim, opracowanie zawartości strony internetowej projektu,
 • współudział w przygotowaniu publikacji w języku polskim i angielskim,
 • prowadzenie korespondencji oraz przygotowanie dokumentów wymaganych w projekcie (m.in. okresowych raportów, sprawozdań, wniosków, itp.),
 • udział w spotkaniach partnerskich organizowanych w formie zdalnej i osobistej.

Wymagane kwalifikacje i umiejętności:

 • wykształcenie wyższe, ukończone studia na kierunku zdrowie publiczne / socjologia / pielęgniarstwo / praca socjalna / kierunek lekarski / zarządzanie lub na innym kierunku z obszaru nauk społecznych, nauk medycznych lub nauk o zdrowiu;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym współpracę w międzynarodowych zespołach badawczych;

Dodatkowym atutem kandydata będą:

 • doświadczenie w zakresie współpracy w międzynarodowych zespołach badawczych w obszarze nauk o zdrowiu ze szczególnym uwzględnieniem gerontologii, potwierdzone wcześniejszym udziałem w programach badawczych lub publikacjami naukowymi;
 • udokumentowane kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami;
 • potwierdzona aktywność naukowo-badawcza (np. publikacje, konferencje, projekty badawcze, staże naukowe, praca w kole naukowym);
 • udokumentowana znajomość zagadnień nauk społecznych i medycznych, preferowana w obszarze badań nad osobami starszymi, gerontologii lub geriatrii;
 • doświadczenie w aplikowaniu, prowadzeniu bądź współudziale w realizowaniu międzynarodowych projektów naukowo-badawczych, lub krajowych finansowanych z NCN lub NCBR;
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne potwierdzone np. udziałem w organizacji warsztatów, konferencji, szkoleń, badań itp.
 • zainteresowanie dalszym rozwojem naukowym. 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: Badacz
Jednostka: Pracownia Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem w Zakładzie Socjologii Medycyny Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej na Wydziale Lekarskim
Termin składania dokumentów: 10.11.2022
Wytworzył: Katarzyna Mysior
oferta pracy
informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Data publikacji: 21.10.2022
Osoba publikująca: Katarzyna Mysior
Data ostatniej modyfikacji: 21.10.2022