Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Opis Programu /Projektu:

Głównym celem Centrum jest zastosowanie symulacji komputerowych do zrozumienia roli potranslacyjnych modyfikacji białek (takich jak glikozylacja) w modulowaniu interakcji białko-białko w zdrowiu i chorobie. Centrum jest współfinansowane przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych.

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie: wyższe;
 • doświadczenie zawodowe: min. 3 letnie doświadczenie i wiedza z zakresu przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze środków zagranicznych (np. Komisji Europejskiej) lub krajowych (np. NCBiR, NCN);
 • umiejętności:
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • biegła znajomość języka polskiego,
 • umiejętność analitycznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność wyszukiwania i pozyskiwania informacji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość obsługi komputera,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • doskonałe umiejętności komunikacyjne,
 • dokładność,
 • sumienność,
 • bardzo dobra organizacja pracy (w tym przy zastosowaniu narzędzi informatycznych do planowania i kontroli realizacji zadań) oraz samodzielność w podejmowaniu decyzji.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • znajomość obsługi systemu SAP,
 • znajomość wewnętrznych regulacji UJ,
 • doświadczenie w administrowaniu projektami naukowymi,
 • znajomość przepisów w zakresie realizacji projektów badawczych (m.in. podstawy księgowości, rozliczania projektów, raportowania, Prawa Zamówień Publicznych),
 • doświadczenie w Public Relations, w szczególności w zakresie mediów społecznościowych oraz obsługi strony internetowej.

Opis stanowiska:

Poszukujemy zmotywowanego, samodzielnego, prężnego administratora z nastawieniem "can do", który dołączy do Centrum Modelowania Modyfikacji Potranslacyjnych Dioscuri.  Potrzebna jest osoba, która jest silnym graczem zespołowym z doskonałymi umiejętnościami komunikacyjnymi, która będzie kluczowym atutem Centrum i będzie ściśle współpracować z liderem Centrum w budowaniu jednostki. Ta rola wymaga bliskich interakcji z członkami zespołu Centrum Dioscuri, administracji centralnej MCB i administracji centralnej Uniwersytetu, jak również współpracowników za granicą oraz różnych krajowych i międzynarodowych agencji finansujących.  Ponieważ jesteśmy grupą międzynarodową, wymagane są doskonałe umiejętności pisemne i językowe w języku polskim i angielskim. Znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem.  Wybrany kandydat przejdzie okres szkoleniowy, podczas którego zapozna się z obowiązującymi procedurami.

Zakres obowiązków /Opis zadań:

 • Podejmowanie decyzji dotyczących bieżącego funkcjonowania Centrum Dioscuri na podstawie upoważnienia udzielonego przez Kierownika Centrum Dioscuri,
 • Składanie i przetwarzanie zamówień i faktur na potrzeby Centrum,
 • Nadzorowanie wydatkowania środków finansowych na realizację projektów zgodnie z przepisami Narodowego Centrum Nauki oraz przepisami Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Wspomaganie lidera Dioscuri w planowaniu budżetu,
 • Aktywny udział w pozyskiwaniu (strona formalna) i obsłudze innych grantów (NCN, ERC) oraz współpraca z administracją centralną MCB, a także CWN UJ,
 • Organizacja rekrutacji na stanowiska związane z Centrum Dioscuri,
 • Przygotowywanie pism i dokumentacji do projektów badawczych,
 • Organizacja podróży dla członków zespołu, organizacja pobytu gości, administrowanie rozliczeniami podróży,
 • Organizacja spotkań dla członków zespołu i partnerów zewnętrznych (w tym wymiana dokumentacji między instytutami itp.),
 • Prowadzenie strony internetowej Centrum Dioscuri oraz mediów społecznościowych Dioscuri.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: pracownik administracyjny
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 28.02.2023
Wytworzył: Paulina Pytel
Data wytworzenia: 10.02.2023
Plik do pobrania
Download File
Data publikacji: 10.02.2023
Osoba publikująca: Dariusz Mączka