Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Szkole Języka i Kultury Polskiej w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej na Wydziale Polonistyki

Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Szkole Języka i Kultury Polskiej w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej na Wydziale Polonistyki

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy w instytucjach współpracujących z obcokrajowcami,
 • umiejętności:
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość obsługi komputera, w szczególności programów pakietu MS Office,
 • otwartość na inne kultury i języki,
 • komunikatywność oraz wysoka kultura osobista,
 • dokładność,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • samodzielność, jak również umiejętność pracy w zespole,
 • terminowość i solidność w wykonywaniu zadań.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • znajomość innych języków obcych,
 • umiejętność obsługi programów graficznych,
 • doświadczenie w pracy za granicą,
 • udział w międzynarodowych wymianach studenckich (np. program Erasmus) lub innych programach edukacyjnych realizowanych w środowisku międzynarodowym,
 • znajomość systemu informatycznego SAP i USOS.

Zakres obowiązków /Opis zadań:

 1. Praca w biurze SJiKP:
  • prowadzenie korespondencji – przygotowywanie pism, rejestracja pism przychodzących i wychodzących, rozdział poczty, ekspedycja wysyłek,
  • prowadzenie korespondencji z osobami zainteresowanymi kursami – udzielanie informacji dotyczących oferty programów językowych dla obcokrajowców,
  • przygotowywanie materiałów informacyjnych dla uczestników kursów,
  • przyjmowanie telefonów i umawianie spotkań,
  • zaangażowanie w działania związane w promocją SJiKP,
  • prowadzenie biura – zamówienia materiałów, merytoryczna kontrola i nadzór nad magazynem,
  • przygotowanie i nadzór nad programem turystyczno-kulturalnym kursów,
  • w okresie letnim koordynacja pracy zespołu współpracowników biura Szkoły.
 2. Rejestracja uczestników na programy prowadzone przez SJiKP:
  • kontakt z uczestnikami kursów (lub ich prawnymi opiekunami),
  • przygotowanie formularzy aplikacyjnych oraz wzorów wymaganych dokumentów,
  • wprowadzanie uczestników kursów do systemu USOS,
  • sporządzanie list uczestników,
  • prowadzenie dokumentacji osobowej,
  • porządkowanie i archiwizacja dokumentów studenckich,
  • prowadzenie baz uczestników kursów Szkoły, sporządzanie zestawień statystycznych dotyczących uczestników,
  • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz dokumentów z przebiegu nauczania (świadectwa, certyfikaty, „Transcripts of studies”, karty egzaminacyjne),
  • sporządzanie zestawień dotyczących przebiegu i organizacji poszczególnych kursów na podstawie ankiet ewaluacyjnych.
 3. Współpraca z domami akademickimi oraz rezerwacja miejsc dla uczestników poszczególnych programów.
 4. Nadzór nad stroną internetową SJiKP.
 5. Wsparcie przy wyszukiwaniu i prowadzeniu projektów o charakterze dydaktycznym i naukowym.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: pracownik administracyjny
Jednostka: Wydział Polonistyki
Termin składania dokumentów: 28.02.2023
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Polonistyki dr hab. Jarosław Fazan, prof. UJ
Data wytworzenia: 13.02.2023
Plik do pobrania
Data publikacji: 13.02.2023
Osoba publikująca: Dariusz Mączka