Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko bibliotekarza w grupie pracowników bibliotecznych, pracowników dokumentacji i informacji naukowej oraz pracowników muzeów w Bibliotece im. Prof. Lecha Kalinowskiego w Instytucie Historii Sztuki UJ na Wydziale Historycznym

Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs na stanowisko bibliotekarza w grupie pracowników bibliotecznych, pracowników dokumentacji i informacji naukowej oraz pracowników muzeów w Bibliotece im. Prof. Lecha Kalinowskiego w Instytucie Historii Sztuki UJ na Wydziale Historycznym

 

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie (preferowane kierunki: bibliotekoznawstwo, informacja naukowa. Inne: historia sztuki, ochrona dziedzictwa kulturowego, historia)
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej trzyletni staż pracy
 • w bibliotece lub ośrodku informacji
 • umiejętności:
 • znajomość obsługi komputera,
 • pakietu MS Office,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym niższym – B1,
 • umiejętność (potwierdzona praktyką) samodzielnego katalogowania w systemie biblioteczno-informacyjnym ALMA wydawnictw zwartych i ciągłych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),
 • umiejętność obsługi systemu biblioteczno-informacyjnego ALMA (moduł udostępniania w zakresie obsługi wypożyczeni
 • i zwrotów oraz wyszukiwarki PRIMO),
 • umiejętność pracy z dokumentami w językach obcych.

 

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa/informacji naukowej (dla absolwentów innych kierunków),
 • znajomość języków obcych innych niż angielski.

 

Zakres obowiązków /Opis zadań:

 • katalogowanie zbiorów w uniwersyteckim systemie informacyjno-bibliotecznym ALMA;
 • obsługa Użytkowników biblioteki: udostępnianie zbiorów (druków zwartych wydawnictw ciągłych) w wypożyczalni i czytelni, informacja biblioteczna, bibliograficzna i bibliometryczna;
 • pełnienie w systemie zmianowym dyżurów w czytelni;
 • pełnienie stałego nadzoru nad układem zgromadzonego;
 • w Bibliotece IHS UJ księgozbioru, w szczególności nad zbiorem wydawnictw ciągłych (czasopism), poprzez prace związane z ich gromadzeniem, akcesją oraz udostępnianiem;
 • bieżące prace porządkowe w/w księgozbiorach.

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Bibliotekarz
Jednostka: Wydział Historyczny
Termin składania dokumentów: 23.03.2023
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Historycznego prof. dr hab. Stanisław Sroka
Data wytworzenia: 21.02.2023
Plik do pobrania
Data publikacji: 21.02.2023
Osoba publikująca: Witold Romański