Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.1).

Konkurs dotyczący pełnienia funkcji Kierownika Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych, w Jagiellońskim Centrum Studiów Migracyjnych

Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs dotyczący pełnienia funkcji Kierownika Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych, w Jagiellońskim Centrum Studiów Migracyjnych z zakresu nauk społecznych lub humanistycznych lub ekonomicznych.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnymi:

 1. doświadczenie w kierowaniu i realizowaniu projektów badawczych polskich i zagranicznych, kwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu, w szczególności w zakresie szeroko rozumianych badań migracyjnych, zrealizowanych w okresie 5 lat przed rozpisaniem konkursu;
 2. zainteresowanie tematyką szeroko rozumianych badań migracyjnych potwierdzone publikacjami w okresie 5 lat przed rozpisaniem konkursu;
 3. posiadanie co najmniej stopnia doktora z zakresu nauk społecznych lub humanistycznych lub ekonomicznych;
 4. zatrudnienie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ lub na Wydziale Filozoficznym UJ jako podstawowym miejscu pracy.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Kraków, ul. W. Reymonta 4, pok. 230, w godz. 9.00-13.00 lub przesłać e-mailem na adres: beata.kaczmarczyk@uj.edu.pl. następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. odpis dyplomu doktora lub doktora habilitowanego,
 4. dokumentacja potwierdzająca realizację projektów badawczych polskich i zagranicznych, w szczególności w zakresie szeroko rozumianych badań migracyjnych,
 5. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 6. oświadczenie stwierdzające, że UJ jest podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 7. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Termin składania zgłoszeń do dnia 24.10.2022 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.10.2022 roku.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: pełnienie funkcji Kierownika Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych
Jednostka: Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych
Termin składania dokumentów: 24.10.2022
Wytworzył: Beata Rapacz-Gawełda
Data wytworzenia: 10.10.2022
Plik do pobrania
Data publikacji: 2022-10-10 12:04:42
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Ilość wyświetleń: 238