Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

1. W dziedzinie nauk ekonomicznych lub humanistycznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, w zakresie zasad i warunków sprawnego zarządzania w sektorze publicznym, patologii organizacyjnych w Instytucie Spraw Publicznych.

O stanowisko profesora nadzwyczajnego może ubiegać się osoba o nienagannej postawie etycznej, spełniająca wymogi zawarte w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz posiadająca:

  • dorobek naukowy w zakresie zasad i warunków sprawnego zarządzania w sektorze publicznym, patologii organizacyjnych.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Stanowisko: profesor nadzwyczajny
Jednostka: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Termin składania dokumentów: 10.05.2016
Data wytworzenia: 05.04.2016
Data publikacji: 05.04.2016
Osoba publikująca: Estera Podobińska