Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Małopolskim Centrum Biotechnologii:

1. W zakresie biochemii strukturalnej.

O stanowisko profesora nadzwyczajnego może ubiegać się osoba o nienagannej postawie etycznej, spełniająca wymogi zawarte w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późniejszymi zmianami) oraz posiadająca:

  • udokumentowane publikacjami naukowymi doświadczenie w badaniach krystalograficznych w zakresie charakterystyki strukturalnej enzymów proteolitycznych oraz białek zaangażowanych w procesy nowotworowe, w szczególności na polu immunoonkologii,
  • udokumentowane publikacjami naukowymi doświadczenie w badaniach enzymologicznych/biochemicznych w tematyce enzymów proteolitycznych,
  • udokumentowane publikacjami naukowymi doświadczenie w analizie strukturalnej oddziaływania niskocząsteczkowych ligandów białek stanowiących istotne cele terapeutyczne,
  • udokumentowane umiejętności w zakresie planowania i organizacji badań naukowych, w tym przede wszystkim realizacji projektów własnych i projektów w szerszych konsorcjach akademickich i akademicko-przemysłowych,
  • doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym,
  • doświadczenie w zakresie komercyjnej eksploracji wyników własnych badań naukowych poparte udzielonymi patentami i/lub wdrożeniami.

Osoba spoza Krakowa wyłoniona w drodze konkursu może ubiegać się o wynajem mieszkania będącego własnością UJ, na okres 3 lat (z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata), po stawkach stosowanych dla mieszkań komunalnych w Krakowie.

Szczegóły ogłoszenia, informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: profesor nadzwyczajny
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 07.06.2018
Data wytworzenia: 27.04.2018
Data publikacji: 27.04.2018
Osoba publikująca: Rafał Kiszka
Data ostatniej modyfikacji: 30.05.2018

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.1 30.05.2018 07:29 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
1.0 27.04.2018 10:08 Rafał Kiszka