Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Małopolskim Centrum Biotechnologii:

1. w zakresie wirusologii molekularnej.

O stanowisko profesora nadzwyczajnego może ubiegać się osoba o nienagannej postawie etycznej, spełniająca wymogi zawarte w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późniejszymi zmianami) oraz posiadająca:

  • stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie mikrobiologia, ze specjalnością wirusologia,
  • dorobek naukowy obejmujący tematyką zakażeń wirusowych u ludzi zarówno w zakresie badania zakażeń wirusowych w populacji, jak biologii zakażeń na poziomie komórki,
  • udokumentowane kierowanie projektami badawczymi w zakresie wirusologii molekularnej,
  • doświadczenie w kształceniu młodej kadry naukowej, w tym występowanie jako promotor w przynajmniej dwóch rozprawach doktorskich,
  • wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu seminariów i wykładów z dziedziny wirusologii i chorób zakaźnych oraz w opiece nad licencjuszami i magistrantami,
  • doświadczenie w pracy organizacyjnej udokumentowane pełnieniem funkcji w zespołach i komitetach,
  • doświadczenie w zakresie pracy z materiałem zakaźnym poświadczone certyfikatami uczestnictwa w szkoleniach w zakresie pracy z czynnikami zakaźnymi.

Osoba spoza Krakowa wyłoniona w drodze konkursu może ubiegać się o wynajem mieszkania będącego własnością UJ, na okres 3 lat (z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata), po stawkach stosowanych dla mieszkań komunalnych w Krakowie.

Szczegóły ogłoszenia, informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: profesor nadzwyczajny
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 12.08.2018
Data wytworzenia: 03.07.2018
Data publikacji: 03.07.2018
Osoba publikująca: Rafał Kiszka