Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej:

1. W dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie psychologia w zakresie psycholingwistyki i psychologii wpływu społecznego w Instytucie Psychologii Stosowanej.

O stanowisko profesora nadzwyczajnego może ubiegać się osoba o nienagannej postawie etycznej, spełniająca wymogi zawarte w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późniejszymi zmianami).

Osoba spoza Krakowa wyłoniona w drodze konkursu może ubiegać się o wynajem mieszkania będącego własnością UJ, na okres 3 lat (z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata), po stawkach stosowanych dla mieszkań komunalnych w Krakowie.

Szczegóły ogłoszenia, informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: profesor nadzwyczajny
Jednostka: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Termin składania dokumentów: 12.08.2018
Data wytworzenia: 03.07.2018
Data publikacji: 03.07.2018
Osoba publikująca: Rafał Kiszka