Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Korei, w Katedrze Azji Wschodniej i Południowej, w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Korei, w Katedrze Azji Wschodniej i Południowej, w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych - w zakresie nauk humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego Azji oraz azjatycko-europejskich kontaktów kulturowych.

O stanowisko profesora nadzwyczajnego może ubiegać się osoba o nienagannej postawie etycznej, spełniająca wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 161 Statutu UJ.

Osoba spoza Krakowa wyłoniona w drodze konkursu może ubiegać się o wynajem mieszkania będącego własnością UJ, na okres 3 lat (z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata), po stawkach stosowanych dla mieszkań komunalnych w Krakowie.

Szczegóły ogłoszenia, informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Opublikowano informację o wyniku konkursu.

Stanowisko: profesor nadzwyczajny
Jednostka: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Termin składania dokumentów: 03.01.2019
Data wytworzenia: 27.11.2018
Data publikacji: 27.11.2018
Osoba publikująca: Rafał Kiszka
Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2019

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.1 05.07.2019 09:49 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
1.0 27.11.2018 12:07 Rafał Kiszka