Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego pełniącego funkcję Dyrektora w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego pełniącego funkcję Dyrektora w Małopolskim Centrum Biotechnologii (MCB) w zakresie nauk o życiu.

O stanowisko profesora nadzwyczajnego może ubiegać się osoba o nienagannej postawie etycznej, spełniająca wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 161 Statutu UJ.

Osoba wyłoniona w drodze konkursu otrzyma wynagrodzenie stosowne do posiadanych kwalifikacji i pozycji naukowej. W przypadku wyłonienia osoby spoza MCB otrzyma ona powierzchnię laboratoryjną i biurową oraz pomoc w utworzeniu grupy badawczej (do negocjacji).

Osoba spoza Krakowa może ubiegać się o wynajem mieszkania będącego własnością UJ, na okres 3 lat (z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata), po stawkach stosowanych dla mieszkań komunalnych w Krakowie.

Szczegóły ogłoszenia, informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: profesor nadzwyczajny
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 14.04.2019
Data wytworzenia: 07.02.2019
Data publikacji: 07.02.2019
Osoba publikująca: Rafał Kiszka