Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Amerykanistyki, w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Amerykanistyki, w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w zakresie nauki o polityce – polityka bezpieczeństwa i obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu rozwoju naukowo-technicznego na amerykańskie siły zbrojne i operacje militarne.

O stanowisko profesora nadzwyczajnego może ubiegać się osoba o nienagannej postawie etycznej, spełniająca wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 161 Statutu UJ.

Osoba spoza Krakowa wyłoniona w drodze konkursu może ubiegać się o wynajem mieszkania będącego własnością UJ, na okres 3 lat (z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata), po stawkach stosowanych dla mieszkań komunalnych w Krakowie.

Szczegóły ogłoszenia, informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Opublikowano informację o zamknięciu konkursu.

Stanowisko: profesor nadzwyczajny
Jednostka: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Termin składania dokumentów: 13.03.2019
Data wytworzenia: 12.02.2019
Data publikacji: 12.02.2019
Osoba publikująca: Rafał Kiszka
Data ostatniej modyfikacji: 15.04.2019

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.1 15.04.2019 13:41 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
1.0 12.02.2019 10:54 Rafał Kiszka