Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko profesora w Zespole Zakładów Informatyki Stosowanej UJ na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora w Zespole Zakładów Informatyki Stosowanej UJ na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w zakresie informatyki.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 163 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

 • posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, przy czym preferowani będą kandydatki lub kandydaci posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy,
 • posiadają pozytywna opinia kierownika jednostki lub opiekuna naukowego,
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy,
 • posiadają udokumentowany dorobek dydaktyczny,
 • biorą czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
 • posiadają potwierdzoną dorobkiem naukowym predyspozycję do prowadzenia badań w ramach jednego lub kilku tematów badawczych rozwijanych w Zespole Zakładów Informatyki Stosowanej. Tematy te obejmują między innymi:
  • stosowaną analizę danych, uczenie maszynowe, sieci neuronowe, rozpoznawanie wzorców,
  • sztuczna inteligencja w grach,
  • pozyskiwanie i generowanie wiedzy,
  • biometrię,
  • algorytmy ewolucyjne,
  • inteligentne systemy w bioinformatyce,
  • transformacje grafowe, innowacyjne projektowanie inżynierskie wspomagane komputerowo, ocena i klasyfikacja projektów na podstawie struktur grafowych, języki wizualne i wnioskowanie w projektowaniu,
  • algorytmy automatycznej adaptacji sieci w metodzie elementów skończonych,
  • interfejsy bezdotykowe (np. BCI),
  • programowanie kart graficznych,
  • gry poważne,
  • symulacje fizyki czasu rzeczywistego,
  • informatyka afektywna, interakcja człowiek-komputer.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załączniku.

Opublikowano informację o wyniku konkursu (dostępna w załączniku).

Stanowisko: profesor
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Termin składania dokumentów: 23.08.2019
Data wytworzenia: 31.07.2019
Data publikacji: 02.08.2019
Osoba publikująca: Rafał Kiszka
Data ostatniej modyfikacji: 16.10.2019

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.1 16.10.2019 11:28 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
1.0 02.08.2019 12:18 Rafał Kiszka