Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Filologicznym

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Filologicznym:

1. W zakresie literaturoznawstwa włoskiego w Zakładzie Italianistyki Instytutu Filologii Romańskiej.

O stanowisko profesora zwyczajnego może ubiegać się osoba o nienagannej postawie etycznej, spełniająca wymogi zawarte w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zmianami) oraz spełniająca wysokie standardy pracy naukowej, osiągnięć badawczych na arenie międzynarodowej w zakresie literaturoznawstwa włoskiego oraz doświadczenia w kierowaniu zespołami badawczymi.

Osoba spoza Krakowa wyłoniona w drodze konkursu może ubiegać się o wynajem mieszkania będącego własnością UJ, na okres 3 lat (z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata), po stawkach stosowanych dla mieszkań komunalnych w Krakowie.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Stanowisko: profesor zwyczajny
Jednostka: Wydział Filologiczny
Termin składania dokumentów: 10.11.2017
Data wytworzenia: 02.10.2017
Data publikacji: 02.10.2017
Osoba publikująca: Rafał Kiszka