Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Biologii:

1. W zakresie endokrynologii i biologii rozrodu samicy w Zakładzie Endokrynologii Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych.

O stanowisko profesora zwyczajnego może ubiegać się osoba o nienagannej postawie etycznej, spełniająca wymogi zawarte w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zmianami), oraz posiadająca:

  • tytuł profesora w zakresie nauk biologicznych,
  • znaczący dorobek naukowy obejmujący liczące się pozycje z dziedziny fizjologii zwierząt – endokrynologii rozrodu opublikowane w czasopismach z listy filadelfijskiej,
  • umiejętność prowadzenia wykładów z endokrynologii rozrodu, mechanizmów regulacji hormonalnej,
  • doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi krajowymi i zagranicznymi,
  • osiągniecia w organizacji życia naukowego (konferencje i inne wydarzenia naukowe),
  • udokumentowaną współpracę z jednostkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi,
  • czyny udział z życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach (wykłady plenarne) i sympozjach krajowych i międzynarodowych,
  • umiejętność kierowania zespołami badawczymi, planowania badań i przygotowywania publikacji,
  • płynna znajomość fachowego słownictwa w języku angielskim oraz języka polskiego niezbędnego do prowadzenia dydaktyki.

Osoba spoza Krakowa wyłoniona w drodze konkursu może ubiegać się o wynajem mieszkania będącego własnością UJ, na okres 3 lat (z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata), po stawkach stosowanych dla mieszkań komunalnych w Krakowie.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Stanowisko: profesor zwyczajny
Jednostka: Wydział Biologii
Termin składania dokumentów: 16.03.2018
Data wytworzenia: 07.02.2018
Data publikacji: 07.02.2018
Osoba publikująca: Rafał Kiszka