Widok zawartości stron Widok zawartości stron

konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej:

1. W zakresie teoretycznej fizyki badań relatywistycznych zderzeń ciężkich jonów w Instytucie Fizyki.

O stanowisko profesora zwyczajnego może ubiegać się osoba o nienagannej postawie etycznej, spełniająca wymogi zawarte w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 2183 z późniejszymi zmianami).

Osoba spoza Krakowa wyłoniona w drodze konkursu może ubiegać się o wynajem mieszkania będącego własnością UJ, na okres 3 lat (z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata), po stawkach stosowanych dla mieszkań komunalnych w Krakowie.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Stanowisko: profesor zwyczajny
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Termin składania dokumentów: 11.04.2018
Data wytworzenia: 02.03.2018
Data publikacji: 02.03.2018
Osoba publikująca: Rafał Kiszka