Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych:

1. W zakresie nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kultury i literatury rosyjskiej XX i XXI wieku oraz kultury emigracji rosyjskiej XX wieku, w Zakładzie Antropologii Kultury Rosyjskiej Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ.

O stanowisko profesora zwyczajnego może ubiegać się osoba o nienagannej postawie etycznej, spełniająca wymogi zawarte w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późniejszymi zmianami).

Osoba spoza Krakowa wyłoniona w drodze konkursu może ubiegać się o wynajem mieszkania będącego własnością UJ, na okres 3 lat (z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata), po stawkach stosowanych dla mieszkań komunalnych w Krakowie.

Szczegóły ogłoszenia, informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: profesor zwyczajny
Jednostka: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Termin składania dokumentów: 07.06.2018
Data wytworzenia: 27.04.2018
Data publikacji: 27.04.2018
Osoba publikująca: Rafał Kiszka
Data ostatniej modyfikacji: 30.05.2018

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.1 30.05.2018 07:23 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
1.0 27.04.2018 10:33 Rafał Kiszka