Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Filozofii, w Zakładzie Ontologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Filozofii, w Zakładzie Ontologii - w zakresie filozofii XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem fenomenologii, ontologii i filozofii umysłu.

O stanowisko profesora zwyczajnego może ubiegać się osoba o nienagannej postawie etycznej, spełniająca wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 160 Statutu UJ.

Osoba spoza Krakowa wyłoniona w drodze konkursu może ubiegać się o wynajem mieszkania będącego własnością UJ, na okres 3 lat (z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata), po stawkach stosowanych dla mieszkań komunalnych w Krakowie.

Kandydat powinien posiadać liczący się dorobek naukowy w zagranicznych czasopismach i wydawnictwach naukowych z zakresu filozofii XIX i XX wieku.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załączniku.

Stanowisko: profesor zwyczajny
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Termin składania dokumentów: 10.05.2019
Data wytworzenia: 11.04.2019
Data publikacji: 12.04.2019
Osoba publikująca: Rafał Kiszka