Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Przejdź do najnowszej wersji - 1.1

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Stanowisko: profesor zwyczajny
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Termin składania dokumentów: 24 czerwca 2019 r.
Opis:

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w zakresie fizyki atomowej, molekularnej i optyki.

O stanowisko profesora zwyczajnego może ubiegać się osoba o nienagannej postawie etycznej, spełniająca wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 160 Statutu UJ.

Osoba spoza Krakowa wyłoniona w drodze konkursu może ubiegać się o wynajem mieszkania będącego własnością UJ, na okres 3 lat (z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata), po stawkach stosowanych dla mieszkań komunalnych w Krakowie.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załączniku.


Data publikacji: 21.05.2019
Osoba publikująca: Rafał Kiszka

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.1 02.12.2019 08:29 Rafał Kiszka
1.0 21.05.2019 10:43 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana