Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Studiów Międzykulturowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Studiów Międzykulturowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk socjologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki relacji międzykulturowych i międzyetnicznych, a także zagadnień dotyczących związków między rozwojem techniki i postępem technicznym, a procesami organizacji i zarządzania ponowoczesnymi społeczeństwami.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej;

3) posiadają osiągnięcia w pracy organizacyjnej;

4) posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych

oraz:

1) posiadają odpowiedni dorobek w postaci publikacji naukowych w j. polskim i j. angielskim opublikowany w renomowanych czasopismach i wydawnictwach polskich i zagranicznych,

2) aktywnie uczestniczą w życiu naukowym krajowym i międzynarodowym (wystąpienia z referatami na konferencjach krajowych i międzynarodowych; pobyty/stypendia/staże w uczelniach i/lub instytucjach zagranicznych),

3) posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w j. angielskim z zakresu nauk socjologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki relacji międzykulturowych i międzyetnicznych, a także zagadnień dotyczących związków między rozwojem techniki i postępem technicznym, a procesami organizacji i zarządzania ponowoczesnymi społeczeństwami.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załączniku.

Opublikowano informację o wyniku konkursu.

Stanowisko: profesor uczelni
Jednostka: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Termin składania dokumentów: 12.03.2020
Data wytworzenia: 10.02.2020
Data publikacji: 10.02.2020
Osoba publikująca: Rafał Kiszka
Data ostatniej modyfikacji: 28.04.2020

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.1 28.04.2020 11:18 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
1.0 10.02.2020 11:14 Rafał Kiszka