Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Historii na Wydziale Historycznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Historii na Wydziale Historycznym w zakresie historii średniowiecznej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej;

3) posiadają osiągniecia w pracy organizacyjnej;

4) posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej;

5) posiadają ukończone studia historyczne;

6) posiadają wysoką ocenę dorobku naukowego dotyczącego historii Polski w okresie średniowiecza;

7) posiadają znaczący dorobek naukowy w zakresie: badań nad historią kościoła polskiego, skarbowością papieską i relacjami Polski ze Stolicą Apostolską, historii społecznej w wiekach średnich;

8) posiadają doświadczenie edytorskie w wydawaniu źródeł proweniencji papieskiej, publikacje średniowiecznych źródeł proweniencji papieskiej, w tym przynajmniej jedną samoistną (książkową) edycję źródłową oraz dorobek naukowy w dziedzinie źródłoznawstwa średniowiecznego;

9) posiadają doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi, w tym grantami zespołowymi;

10) posiadają doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu różnorodnych zajęć;

11) wypromowali co najmniej jednego doktora.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załączniku.

Stanowisko: profesor uczelni
Jednostka: Wydział Historyczny
Termin składania dokumentów: 27.03.2020
Data wytworzenia: 26.02.2020
Data publikacji: 26.02.2020
Osoba publikująca: Rafał Kiszka