Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Psychologii, w Zakładzie Psychologii Eksperymentalnej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Psychologii, w Zakładzie Psychologii Eksperymentalnej, w zakresie psychologii i neuronauki poznawczej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113,116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej;

3) posiadają osiągniecia w pracy organizacyjnej;

4) posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych.

Dodatkowe wymagania:

5) odpowiedni do zakresu konkursu dorobek naukowy, w tym autorstwo lub współautorstwo publikacji w czasopismach indeksowanych na liście Journal Citation Reports (minimum 5 publikacji z zakresu psychologii poznawczej i/lub neuronauki poznawczej);

6) kierowanie lub główne wykonawstwo w projektach badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, pozyskanych w drodze konkursu (szczególnie mile widziane doświadczenie w kierowaniu międzynarodowymi projektami badawczymi);

7) czynny udział w życiu naukowym, w tym autorstwo lub współautorstwo wystąpień na renomowanych, międzynarodowych konferencyjnych naukowych;

8) kompetencje w zakresie metodologii badań neurobiologicznych (EEG oraz MRI);

9) odpowiednie do zakresu konkursu doświadczenie w pracy dydaktycznej (szczególnie mile widziane doświadczenie w dydaktyce na poziomie studiów doktoranckich i/lub opiece nad studentami studiów doktorskich/szkół doktorskich).

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Opublikowano informację o wyniku konkursu.

Stanowisko: profesor uczelni
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Termin składania dokumentów: 28.04.2020
Data wytworzenia: 27.03.2020
Data publikacji: 27.03.2020
Osoba publikująca: Rafał Kiszka
Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2020

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.1 25.05.2020 13:12 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
1.0 27.03.2020 07:30 Rafał Kiszka