Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Pedagogiki

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Pedagogiki, w zakresie diagnozy psychopedagogicznej z przewidywanym terminem zatrudnienia od 1 października 2020 roku.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej;

3) posiadają osiągnięcia w pracy organizacyjnej;

4) posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych

oraz

  • znaczące osiągnięcia badawcze w zakresie diagnozy psychopedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy w resocjalizacji udokumentowane dorobkiem publikacyjnym o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Opublikowano informację o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Opublikowano informację o wyniku konkursu.

Stanowisko: profesor uczelni
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Termin składania dokumentów: 29.05.2020
Data wytworzenia: 27.04.2020
Data publikacji: 28.04.2020
Osoba publikująca: Rafał Kiszka
Data ostatniej modyfikacji: 23.07.2020

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.2 23.07.2020 11:24 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
1.1 02.06.2020 11:55 Rafał Kiszka
1.0 28.04.2020 07:41 Rafał Kiszka