Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Klinice Kardiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii na Wydziale Lekarskim UJ CM

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Klinice Kardiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii na Wydziale Lekarskim UJ CM.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają stopień doktora habilitowanego;

2) posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej;

3) posiadają osiągniecia w pracy organizacyjnej;

4) posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Opublikowano informację o wyniku konkursu.

Stanowisko: profesor uczelni
Jednostka: Wydział Lekarski
Termin składania dokumentów: 03.08.2020
Data wytworzenia: 02.07.2020
Data publikacji: 03.07.2020
Osoba publikująca: Rafał Kiszka
Data ostatniej modyfikacji: 15.12.2020

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.1 15.12.2020 11:14 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
1.0 03.07.2020 09:27 Rafał Kiszka