Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Chemii w Zakładzie Chemii Organicznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Organicznej w zakresie syntezy i charakterystyki związków organicznych.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej stopień doktora;
  • posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej potwierdzone publikacjami w renomowanych czasopismach;
  • posiadają osiągniecia w pracy organizacyjnej;
  • posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej, w tym doświadczenie w prowadzeniu wykładów w języku polskim i angielskim;
  • prowadzą badania w zakresie chemii organicznej, w szczególności syntezy i charakterystyki związków organicznych;
  • kierowali projektami naukowymi finansowanymi ze źródeł zewnętrznych (np. NCN, NCBiR, FNP, MNiSW, fundusze europejskie);
  • byli opiekunami/promotorami prac dyplomowych z zakresu chemii organicznej;
  • posiadają doświadczenie w kierowaniu grupą badawczą.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w załączniku.

Opublikowano informację o wyniku konkursu.

Stanowisko: profesor uczelni
Jednostka: Wydział Chemii
Termin składania dokumentów: 04.09.2020
Data wytworzenia: 04.08.2020
Data publikacji: 04.08.2020
Osoba publikująca: Rafał Kiszka
Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2020

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.1 21.09.2020 12:08 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
1.0 04.08.2020 12:05 Rafał Kiszka