Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Językoznawstwa i Przekładoznawstwa na Wydziale Filologicznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Językoznawstwa i Przekładoznawstwa na Wydziale Filologicznym w zakresie językoznawstwa - przekładoznawstwa.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113,116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej;

3) posiadają osiągniecia w pracy organizacyjnej;

4) posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: profesor uczelni
Jednostka: Wydział Filologiczny
Termin składania dokumentów: 04.09.2020
Data wytworzenia: 04.08.2020
Data publikacji: 04.08.2020
Osoba publikująca: Rafał Kiszka